Diputació de Lleida

Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida

PromEco
blanc
Notícies Salutacionsblanc Contactablanc Estatutsblanc Àlbum Fotogràficblanc Enllaçosblanc
MAPA WEB
blanc
blanc

blanc

barra
Ajuts i Subvencions
blanc
Emprenedoria i Empresa
blanc
Lleida Qualitat
blanc
Promoció Econòmica Local
blanc
Política Industrial
blanc
Suport en Actuacions Energètiques
blanc
Estudis, anàlisi i difusió en socioeconomia
blanc
Eurogestió
blanc
Responsabilitat Social de l'Empresa
blanc

Lleida Qualitat

Diputació de Lleida

  Modelatge administratiu per a la tramitació d'ajuts econòmics
blanc

2017 Bases especifiques reguladores i convocatòria de l’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent (XLTI)”. Període 2017-2019

En el BOP de data 31 de maig de 2017 s’han publicat les bases i la convocatòria d’adhesió a la “Xarxa Lleida Territori Intel·ligent (XLTI)”.

La XLTI es constitueix com un espai de treball que, sota la coordinació i dinamització del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, té com a objectiu que tota la intel·ligència en promoció econòmica de la província de Lleida treballi de forma coordinada en la identificació dels reptes que planteja el futur econòmic de la demarcació, així com en la manera ‘enfrontar-los mitjançant una cartera de projectes que es puguin presentar a finançament.

Poden formar part de la Xarxa els ajuntaments, Consells comarcals, Grups d’Acció Local, i organismes de qualsevulla administració i organitzacions associatives d’ens locals, amb personalitat jurídica pròpia, que desenvolupi la seva activitat en l’àmbit de la promoció econòmica, de la demarcació de Lleida.

1. Anunci Bases i Convocatòria
2. Modelatge sol·licitud adhesió a la Xarxa

Pla estratègic de subvencions 2017

El Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica, en la seva sessió de 7 d’abril de 2017, va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de l’any 2017

triangleConsulta el Pla aquí ->

Tramitació de les subvencions directes

1.Tramitació de les subvencions directes concedides a partir de l'any 2012 [+Info]

2.Tramitació de les subvencions directes concedides amb anterioritat a l'any 2012 [+Info]


Subvencions per a actuacions destinades a la Gestió Sostenible de l'Energia

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts econòmics del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida als ajuntaments de la demarcació de Lleida signataris del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses, per a l’execució d’actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia.

triangleMés Informació

blanc

Subvencions a Empreses per a la participació en fires i salons d'àmbit internacional

L'objecte d'aquestes bases és regular la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, d'ara en endavant el Patronat, amb els empresaris socials o individuals, que desenvolupin la seva activitat total o parcialment a les comarques de Lleida, als efectes d' incentivar la seva participació en fires i salons d'àmbit internacional, que es celebrin en territori nacional o a l'estranger, i així ampliar les seves àrees d'influència comercial

triangleMés Informació


blanc

Subvencions a Entitats Locals per a projectes de promoció econòmica i desenvolupament local

La Diputació de Lleida, a través del Patronat de Promoció Econòmica, atorgarà subvencions per totes aquelles iniciatives i actuacions que redundin en el desenvolupament econòmic i social del territori de les comarques de Lleida. Els beneficiaris d'aquestes subvencions poden ser els ens locals de les comarques de Lleida i els seus organismes autònoms, les entitats, corporacions i institucions de dret públic o privat i les empreses socials i individuals l'activitat de les quals es desenvolupi total o parcialment a terres lleidatanes.

triangleMés Informació

blanc

2011 Projecte 'Força Autònoms', subvencions a emprenedors per a la creació de noves empreses

L'objecte d'aquestes bases és regular la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida en el desenvolupament del projecte "Força Autònoms". L'objectiu d'aquest projecte és la concessio d'una línea d'ajuts dirigida a emprenedors, persones que vulguin constituir-se com a treballadors/es autònoms/es o per compte propi que posin en funcionament el seu negoci a la província de Lleida.

triangleMés Informació

Subvencions a les Entitats sense ànim de lucre de les comarques de Lleida per a la realització de projectes de promoció econòmica i desenvolupament local

L'objecte d'aquestes bases és regular la col·laboració del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, d'ara en endavant el Patronat, en la realització d'actuacions per a la promoció econòmica i desenvolupament local de les Terres de Lleida que desenvolupin les entitats sense ànim de lucre, de les comarques de Lleida.

triangleMés Informació


blanc

Subvencions a empreses per a la redacció de plans estratègics per a realitzar comerç internacional

La convocatòria per a la concessió de subvencions a empreses per a la redacció de plans estratègics per a comerç internacional ha estat aprovada pel Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida a la sessió del 2 d'octubre de 2009.

triangleMés Informació


blanc

Subvencions a empreses per a la realització d'auditories energètiques

El Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, en la sessió de 18 de juny de 2009, va aprovar inicialment les Bases específiques per a la concessió de subvencions a empreses per a la realització d'auditories energètiques.

triangleMés Informació


blanc
blanc
ombreta
blanc
 Pujar
blanc
© Patronat de Promoció Econòmica
Rambla Ferran, 18 1º - 25007 Lleida
Tel. 973230393 - Fax. 973222919
promeco@diputaciolleida.cat